Home / Chứng Chỉ A2 / Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì?

Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì?

Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì?

Theo như Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập thì chứng chỉ tiếng Anh mà giáo viên trung học cơ sở cần đạt chuẩn là gì sẽ được chúng tôi phân tích và liệt kê dưới đây cho các anh chị giáo viên biết và chủ động ôn tập, thi cử:

Như các anh chị đã biết về: Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong các trường trung học cơ sở công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

  1. Giáo viên trung học cơ sở hạng I – Mã số: V.07.04.10
  2. Giáo viên trung học cơ sở hạng II – Mã số: V.07.04.11
  3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số: V.07.04.12

Giáo viên trung học cơ sở hạng I – Mã số V.07.04.10 – Cần chứng chỉ Tiếng Anh B1 (Bậc 3):

Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì

Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì?

Trong Mục b khoản 2 điều 4 của Thông tư có nêu: Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

Giáo viên trung học cơ sở hạng II – Mã số V.07.04.11 – Giáo viên hạng này cần có chứng chỉ tiếng Anh A2 (Bậc 2)

Điều 5 khoản 2 mục b yêu cầu như sau:  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.12 – Cần chứng chỉ tiếng Anh A1

Điều 6 khoản 2 mục b cho thấy giáo viên hạng này cần: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Note: Hiện nay, Việt Nam chúng ta đang áp dụng khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc như sau: Bậc 1 (A1); Bậc 2 (A2); Bậc 3 (B1); Bậc 4 (B2); Bậc 5 (C1) và Bậc 6 (C2). Trước đây chúng ta thường gọi là chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1…theo khung tham chiếu Châu Âu nhưng hiện nay chúng ta đã thay đổi tên gọi là Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 VSTEP. Bởi vì bài thi của các chứng chỉ tiếng  Anh này là theo định dạng để thi VSTEP.

>> Xem Thêm: Giáo Viên Tiểu Học Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì?

About BuiTu

Xem Thêm

Giáo Viên Tiểu Học Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì

Giáo Viên Tiểu Học Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì?

Trong bài phân tích dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.