Home / Chứng Chỉ A2 / Giáo Viên Tiểu Học Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì?

Giáo Viên Tiểu Học Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì?

Trong bài phân tích dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của các anh chị giáo viên tiểu học về vấn đề giáo viên tiểu học cần chứng chỉ Tiếng Anh gì theo chuẩn của Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV?

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong các trường tiểu học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số: V.07.03.07; giáo viên tiểu học hạng III – Mã số: V.07.03.08; giáo viên tiểu học hạng IV – Mã số: V.07.03.09. Quy định về tiêu chuẩn chức danh và nhiệm vụ thì các anh chị có thể tham khảo chi tiết của thông tư.

Giáo viên tiểu học hạng II – Mã số V.07.03.07:

Đối với hạng giáo viên này thì trình độ tiếng Anh yêu cầu đạt chuẩn là A2 (bậc 2). Trong Mục b Khoản 2, Điều 4 của Thông tư thể hiện rõ quy định này. Cụ thể như sau:

(Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc)

Giáo Viên Tiểu Học Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì

Giáo Viên Tiểu Học Cần Chứng Chỉ Tiếng Anh Gì?

Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.08:

Đối với hạng giáo viên III thì cũng cần chứng chỉ tiếng Anh A2 (bậc 2) mục b khoản 2 Điều 5 của thông tư như sau: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng choViệt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

Giáo viên tiểu học hạng IV – Mã số V.07.03.09:

Đối với các anh chị thuộc hạng giáo viên này thì chỉ cần chứng chỉ tiếng Anh A1 (bậc 1)

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng choViệt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

Note: Hiện nay, Việt Nam chúng ta đang áp dụng khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc như sau: Bậc 1 (A1); Bậc 2 (A2); Bậc 3 (B1); Bậc 4 (B2); Bậc 5 (C1) và Bậc 6 (C2). Trước đây chúng ta thường gọi là chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1…theo Khung tham chiếu Châu Âu nhưng hiện nay chúng ta đã thay đổi tên gọi là Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 VSTEP bởi vì bài thi của các chứng chỉ này là theo định dạng để thi VSTEP.

>> Xem Thêm: Cách Tính Lương Cho Giáo Viên Tiểu Học.

About BuiTu

Xem Thêm

Trung tâm luyện thi Tiếng Anh B1, B2 VSTEP

Tiếng Anh B1 B2 VSTEP Cho Công Viên Chức

TIẾNG ANH B1 B2 VSTEP CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VIỆT NAM. Tiếng Anh B1 …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.