Home / Chứng Chỉ A2

Chứng Chỉ A2

CHỨNG CHỈ A2(KET) Châu Âu.

Kỳ thi KET bậc chứng chỉ A2 châu Âu (CEFR) do Hội đồng Khảo thí Cambridge English (thành viên của Đại học Cambridge) sở hữu chương trình và tổ chức các kỳ thi trên toàn thế giới. CEFR có 6 bậc (A1, A2, B1, B2, C1, C2), kết quả tiếng Anh CEFR Level A1 của người học được xác nhận có trình độ tiếng Anh thấp nhất, CEFR Level C2 của người học được xác nhận trình độ tiếng Anh cao nhất trong hệ thống đánh giá năng lực ngôn ngữ của Hội đồng Châu Âu ALTE.

Nội dung kỳ thi Chứng Chỉ A2 châu Âu

Kỳ thi A2 Châu Âu của Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh dành cho các đối tượng có năng lực Tiếng Anh cơ bản, đòi hỏi người học/thi đáp ứng đủ 04 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Trong kỳ thi sẽ có 03 bài thi: Đọc – Viết, Nghe, Nói

  • Bài thi Viết – Đọc: diễn ra trong thời gian 1 giờ 10 phút, bài thi này sẽ chiếm 50% tổng điểm số của kỳ thi.
  • Bài thi Nghe: diễn ra trong thời gian 30 phút, với bài thi này thí sinh dùng bút chì để hoàn thành bài thi, bài thi này chiếm 25% tổng điểm số của kỳ thi.
  • Bài thi Nói: diễn ra trong thời gian từ 8 đến 10 phút, thí sinh tham gia bài nói sẽ thi theo cặp (2 thí sinh) và được phỏng vấn bởi giám khảo Cambridge, giám khảo số 1 sẽ trực tiếp hỏi 2 thí sinh, giám khảo số 2 sẽ chấm kết quả nói của 2 thí sinh, bài thi nói sẽ chiếm 25% tổng điểm số của kỳ thi.

Thang điểm của chứng chỉ A2.

Hệ thống tính điểm của kỳ thi A2, với thang điểm: 120 – 139

  • Từ 100 – 119: Mức điểm đạt trình độ A1 châu Âu
  • Từ 120 – 132: Mức điểm đạt trình độ A2 châu Âu (Đạt)
  • Từ 133 – 139: Mức điểm đạt trình độ A2 châu Âu (Khá)
  • Từ 140 – 150: Mức điểm đạt trình độ B1 châu Âu
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.